Zaměstnanci


Uživatelé - Zaměstnanci - Zaměstnanci


Nového zaměstnance přidáte přes +Přidat vpravo nahoře.

Otevře se Vám formulář. Položky označené červenou hvězdičkou, jsou povinné.

Uživatel aplikace - pokud je daný zaměstnanec uživatel aplikace AUTiX, je zde možnost přiřazení.

Středisko - můžete vybrat, ke kterému středisku, se daný zaměstnanec vztahuje

Pokud má mít daný zaměstnanec možnost měřit čas na zakázkách v docházkovém terminále, musí mít zde zapnuté - Měření času v zakázkách.

Nastavení docházky, může vypadat například takto:

Počet hodin dovolené za celý rok. 

Délka pracovní doby se nastavuje kvůli pracovnímu fondu, který vidí zaměstnanec v docházkovém terminále.

Je zde možnost přiřadit čip zaměstnanci, kterým se přihlašuje do terminálu.

Zaměstnanci může chodit také pravidelně e-mail se souhrnem docházky. Tento výpis chodí 2x měsíčně. Vždy 1. v měsíci za předchozí měsíc a 15. za měsíc aktuální. Výpis chodí na oba vyplněné e-maily - pracovní i soukromý.