Účetní informace


Nastavení - Fakturace - Účetní informace


Nastavte účetní informace.

Nezapínejte OSS, pokud přesně nevíte, k čemu slouží.

Informace o One Stop Shop (OSS) - https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/one-stop-shop-oss