Párování materiálu a práce v servisní zakázce


Sevis - Servisní zakázka - Tlačítko Akce - Párovat materiál k práci


V servisní zakázce nyní můžeme velmi jednoduše přiřadit materiál k práci přetažením jednotlivých položek materiálu k práci. Práci je možné přidat nebo upravit přes tlačítko Akce -> Přidat/Upravit práci.

Materiál, který není přiřazen k práci je označen červenou sponkou. 

V případě, kdy nemají některé položky přiřazenou práci, není možné servisní zakázku vyfakturovat a proto je potřeba všechny položky materiálu přiřadit k některé práci.

Samotné párování práce a materiálu

Chceme-li párovat materiál k práci, dostaneme se tam přes tlačítko Akce -> Párovat materiál k práci a načte se tabulka, kdy v horní části vidíme jednotlivé práce a ve spodní části nepřiřazený materiál. Materiál je možné jednoduše chytnout a přiřadit ke zvolené práci.

Pokud chceme zvolit více položek materiálu najednou, můžeme pomocí tlačítka Shift.

Pokud má materiál větší množství kusů, můžeme jej pomocí tlačítka Rozdělit do více položek a poté každou část přiřadit k jiné práci. 

Změny uložíme zeleným tlačítkem Uložit a poté vidíme v detailu servisní zakázky, v sekci Materiál a práce, že je materiál napárovaný ke konkrétní práci a ten, který napárovaný není je označen červenou sponkou.

Jakmile spárujeme všechny položky materiálu s prací, můžeme přes tlačítko Akce servisní zakázku vyfakturovat.