Číselné řady servisní služby


Nastavení - Servis - Číselné řady 


Novou číselnou řadu přidáte přes tlačítko +Přidat vpravo nahoře.

Již vytvořenou číselnou řadu můžete upravit kliknutím na její modrý název, nebo tři tečky na konci řádku.

Číselné řady si můžete nastavit podle nás a upravit si pouze hodnoty přirážky a režijního materiálu, nebo si vytvořit svoje vlastní.

Následující číslo např. 22GO0002 znamená, že další servisní zakázka s číselnou řadu Garanční opravy, bude mít toto číslo.