Naplánování servisní zakázky


Servis - Naplánování servisní zakázky


Ve funkci Servis můžete naplánovat zakázku přes tlačítko Naplánovat vpravo nahoře. Poté vybíráte komerční, nebo interní zakázku.

Výběr vozu není při plánování zakázky povinný. Povinné k vyplnění jsou údaje označené červenou hvězdičkou. 

Při plánovaní je vhodné vyplnit termín. Díky grafickému zpracování kalendáře je pak mnohem jednodušší kontrola vytíženosti servisu.

Po vybrání klienta se doplní totožný klient pro fakturaci (případně možno změnit).

Pokud vyberete vozidlo, lze přes modrý text ("Vlastník") doplnit vlastníka vozidla. 

Pokud vozidlo při naplánování nezvolíte -> přidáte jej později při započetí zakázky.

Vyplňte další údaje a potvrďte naplánování zakázky pomocí tlačítka Naplánovat zakázku, které se nachází úplně dole na pravé straně.

Započetí naplánované zakázky provedete přes tlačítko Akce -> Započít zakázku.

Zobrazí se stejný formulář, jako při přidávání servisní zakázky. Vyplníte potřebné údaje a zakázka změní stav na Aktuální.