Vrácení položek v zakázce a objednávce a vytvoření dobropisu


Servis -> Detail servisní zakázky -> Tlačítko Akce -> Vrátit položku

Sklad -> Detail objednávky -> Tlačítko Akce -> Vrácení zboží


Vrátit skladové položky můžeme nejčastěji dvěma způsoby:

  1. Vrácení položky/položek v servisní zakázce
  2. Vrácení položky/položek v objednávce

Vrácení položky/položek v servisní zakázce

Máme-li otevřenou servisní zakázku, v sekci Materiál a práce vybereme položku, kterou chceme vrátit a pro kterou chceme vytvořit dobropis.

Vrátit položku můžeme v servisní zakázce přes tlačítko: Akce -> Vrátit položku

Přidáme lokaci pro zaskladnění kliknutím na zelenou šipku, vybereme sklad a lokaci pro zaskladnění a můžeme zvolit 2 možnosti:

  • Vrátit zboží - dojde pouze k vrácení zboží a nedojde k vytvoření dobropisu. To je možné poté v kroku při fakturaci
  • Vrátit s fakturou - v tomto případě dojde k vrácení vybraných položek a automaticky se vytvoří vytvoří skladová výdejka a vystaví se dobropis

Po kliknutí na nejčastější variantu, tedy tlačítko "Vrátit s fakturou" dojde u servisní zakázky k vrácení vybraných položek, vznikne skladová výdejka a vystaví se dobropis, ve kterém vidíme odečtené položky:

V detailu servisní zakázky a v sekci Materiál a práce vidíme položky odečtené o námi vrácený počet kusů položek. 

Vrácení položky/položek v objednávce

Podobným způsobem můžeme vrátit skladové položky v objednávce, do které se můžeme prokliknout přes servisní zakázku v sekci Objednávky a skladové dokumenty, nebo si objednávku můžeme najít v menu Sklad -> Objednávky

Po rozkliknutí vybrané objednávky můžeme přes tlačítko Akce -> Vrácení zboží vrátit položky stejným způsobem, jako v servisní zakázce.