Admin - Úprava profilů


Admin - Úprava profilů / Úprava uživatelů


Každý uživatel si může upravit profil - změnit heslo, nahrát profilový obrázek, podpis, nebo nastavit, kolik se mu bude zobrazovat řádků v tabulkách.

Aby toto nastavení mohl daný uživatel (skladník, servisní mechanik,..) dělat, má nastavené oprávnění, jak je znázorněno na obrázku:

Oproti tomu uživatel "Administrátor" může dělat nastavení, ke kterým běžný uživatel přístup nemá. 

Proto může Administrátor nastavit dalším uživatelům tyto označené věci - Vozový park, Fakturace a Dokumenty.

Úprava přiřazených vozů (Vozový park)

Standardně každý uživatel vidí celý vozový park (firemní, klientské i zjednodušené vozy):

Pokud tuto volbu zrušíte, tak bude vidět pouze firemní auta, které jsou povolené jako zpřístupněné (toto nastavení, se používá hlavně pro uživatele "Autopůjčovna", aby viděl pouze auta, které může půjčovat):

Nastavení uživatele pro fakturaci (Fakturace)

Ve výchozím stavu má uživatel systému přístup ke všem číselným řadám faktur. 

Uživatel tedy může zobrazit nebo vytvářet faktury s libovolnou číselnou řadou. 

Pokud uživatel nemá mít k dispozici všechny číselné řady, je možné aktivovat omezení přístupu k číselným řadám. 

Pokud je omezení aktivní, uživatel bude mít přístup pouze k vybraným číselným řadám - v tomto případě uvidí pouze 2022 Vydané faktury EUR a 2022 Zálohové faktury EUR.

Nastavení uživatele pro dokumenty (Dokumenty)

Ve výchozím stavu má uživatel systému přístup ke všem číselným řadám dokumentů. 

Uživatel tedy může zobrazit nebo vytvářet dokumenty s libovolnou číselnou řadou. 

Pokud uživatel nemá mít k dispozici všechny číselné řady, je možné aktivovat omezení přístupu k číselným řadám. 

Pokud je omezení aktivní, uživatel bude mít přístup pouze k vybraným číselným řadám v tomto případě 2022 Přijat faktura a 2022 Přijatý účtenkový doklad. Neuvidí tedy 2022 Smlouvy.