Práce na servisní zakázce


Docházka - Práce na servisní zakázce


Zahájit práci na zakázce/servisní zakázce, může pouze zaměstnanec, který to má povolené a nastavené od administrátora.

Musíte mít aktivní, že jste V práci -> dole zvolíte tlačítko Servisní zakázka, případně Zakázka.

Na pravé straně se Vám zobrazí Nový záznam měření

V okně Servisní zakázka můžete vyhledávat podle čísla zakázky, případně názvu klienta. Zobrazují se zde zakázky naplánované i aktuální.

Po výběru zakázky, se automaticky doplní její název + klient. Volíte modré tlačítko Zahájit, což spustí měření času na dané zakázce.

Že máte aktivní měření času na zakázce, poznáte podle informace pod Vaším jménem a pulzující zelené tečky u servisní zakázky.

Pokud chcete ukončit práci na servisní zakázce -> klikněte znovu na tlačítko Servisní zakázka -> tlačítko Ukončit

Pokud jdete na oběd a po příchodu chcete pokračovat v práci na stejné zakázce, můžete zvolit Poslední měření, které automaticky spustí měření času na dané zakázce.