Pokladny účetních dokladů


Nastavení - Fakturace - Pokladny


Nastavte pokladny účetních dokladů.

Novou pokladu, přidáte přes tlačítko +Přidat vpravo nahoře.

Pokud je pokladna napojena na účetní systém, musí mít nastavený v Autixu stejný kód poklady.

Pokladny můžete editovat kliknutím na jejich modrý název, nebo tři tečky na konci řádku. 

Můžete taky nastavit, která pokladna bude hlavní, vedlejší, nebo je archivovat.