Úvod do docházky


Docházka - Úvod do docházky


V terminálu docházky je pomocí barevných teček rozlišeno, jestli je Váš kolega zrovna na obědě, nebo má dovolenou.

V docházkovém terminálu vyberete své jméno a v průběhu dne měníte své stavy.

Pokud zvolíte tlačítko pro Oběd, Kouření, Školení, atd. - vpravo Vám vyskočí možnost zvolit čas ukončení tohoto stavu.

S tímto navoleným časem ukončení, se ukončí stav "Oběd" a zaměstnanec má poté automaticky stav "Odchod". 

Pokud čas ukončení nezvolíte, bude Vám běžet "Oběd", dokud si nepřepnete stav na jiný - například znovu "Pracovat".

Každý zaměstnanec, si u sebe může zkontrolovat počet odpracovaných hodin, nebo zůstatek dovolené.

Proplaceno, Neproplaceno a Celkem, jsou naměřené časové hodnoty v rámci daného dne

Měsíční stav, je stav odpracovaných hrazených hodin za daný kalendářní měsíc

Dovolená, je zbývající počet hodin dovolené, za celý rok

V tomto případě má pan Novák dneska odpracováno 10h 25min, stejný čas za celý měsíc, neproplacený čas má 0h a zbývá mu 152,2h dovolené.


Pokud nevidíte své jméno, není u Vás aktivováno měření docházky, v tomto případě se obraťte na Vašeho administrátora.

Stavy které máte dostupné a zda jsou hrazené/nehrazené, určuje Váš administrátor

Přihlašování je také možné pomocí čipů.