Ověření přes ARES, VIES a ADIS


Obchodní partneři - Ověření přes ARES, VIES a ADIS


Obchodního partnera typu firma, nebo pojišťovna, můžeme ověřit přes:

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

VIES - Systém výměny informací o DPH (z angl. VAT Information Exchange System)

ADIS - Automatizovaný daňový informační systém

Zda proběhlo ověření vidíte přehledně v detailu partnera.

Synchronizaci přes ARES volíte již při vytváření obch. partnera, stejně tak je defaultně zapnutá automatická synchronizace.

Synchronizaci přes VIES a ADIS provedete v detailu obch. partnera přes Akce vpravo nahoře.