Mailing - Nevypořádané faktury


Nastavení - Fakturace - Mailing


Nastavte mailing pro nevypořádané faktury.

Musí být povolené "Odesílat seznam nevypořádaných faktur před koncem měsíce", jak je zobrazeno na obrázku.

Pokud chcete faktury odesílat na více emailových adres, napište první adresu a klikněte myší bokem -> poté napište další adresu. 

Adresy příjemců se musí zobrazovat v šedém obdélníku, jako na obrázku.