Číselník značek


Nastavení - Sklad - Skladové karty - Číselník značek


Novou značku pro skladové karty, přidáte přes tlačítko +Přidat vpravo nahoře.

Otevře se Vám jednoduchý formulář, ve kterém zadáte pouze název značky, případně její zkratku. 

Dostupnost Vás zajímá pouze pokud provozuje e-shop, na který se propisují informace z Autixu.

Pro název rozlišujte VELKÉ a malé písmena. Ford vs. ford jsou dvě různé značky.