ABC analýza


Sklad - ABC analýza


Jednoduchá logistická metoda ABC slouží k řízení zásob a nákupu nového zboží. Zásoby se dělí do tří skupin A,B a C podle spotřeby (prodeje). Vychází podle Paretova pravidla, že 80 % obratu firmy tvoří 20 % zákazníků.

Ve skladovém hospodářství je dobré definovat, které druhy zboží jdou na odbyt ve velkém množství a ty, které se prodávají v menším množství a není potřeba je objednávat od dodavatele pravidelně. Podle analýzy se jednotlivé zboží rozdělí do 3 skupin podle prodeje.

  1. 10 % - skupina zboží A - produkty, které dělají 60 - 80 % obratu. Nejprodávanější zboží, produkty, které mají být na skladu v co nejvyšším počtu a neustále se doplňovat. 
  2. 15 % - skupina zboží B - produkty, které se podílí na obratu z cca 15 - 25 %.
  3. 75 % - skupina zboží C - produkty, které dělají přibližně 10 % obratu. 

Při vytváření ABC analýzy si můžeme vybrat z přednastavených šablon, které usnadní vyplňování jednotlivých údajů ručně.

 

  • Datum od - do: V nastavení je důležité vybrat sledované období, tedy datum od - do. Tzn., za jaké období chceme objem vyskladněných objednávek sledovat. Např. za celý rok, nebo pokud chceme sledovat sezónní zboží, můžeme toto období nastavit. 
  • Dodací lhůta: je součástí algoritmu a znamená, za jak dlouho nám přijde zboží na sklad
  • Minimální výdej za období: od kolika vyskladněných položek se má začít počítat do analýzy (od 1 ks, od 5 ks apod.)
  • Min. počet dnů výdeje: v kolika různých dnech dojde k vyskladnění položek (např. pro různé objednávky)
  • Hraniční skupina AB: procentuální rozdělení sledovaných významných položek např. 20 %
  • Hraniční skupina BC: procentuální rozdělení méně významných položek např. 80 %
  • Kód obnovy: jedná se pouze o označení jednotlivých skupin, do kterých položky spadají. Skupina / značka A, B a C

V další části vybereme sklad a doplníme další kritéria, které chceme v analýze zohlednit, např. že chceme sledovat výdejky zboží, komerční nebo interní pohyby, zboží od jaké značky apod. Můžeme vyloužit zboží, nebo skupinu zboží, případně vybrat pouze zakázky začínající určitým prefixem. 

Algoritmus spočítá a vypíše skladové položky za sledované období a dle nastavených kritérií. Tyto položky je možné seřadit podle různých kritérií, např. podle počtu vydaných kusů. 

Využití analýzy v praxi

Když vytvoříme novou dodavatelskou objednávku, v menu Dodavatelské objednávky -> +Přidat. Zvolíme značku např. Ford Parts a klikneme na tlačítko Doplnit podle min / max. 

Autix nám na základně námi nastavených kritérií doporučí, jaké položky a v jakém množství máme objednat, případně držet na skladě. ABC analýza je propojená s dodavatelskými objednávkami a usnadní tak celý objednávací proces, kdy nám doporučí potřebné množství a celkový proces zautomatizuje.