Přiřazení položek k práci


Servis - Přiřazení položek k práci


Před fakturací v servisní zakázce, musí mít každý materiál přiřazenou práci.

Pokud přiřazený není, tak je volba Fakturace zašedlá, protože na řádku s materiálem svítí červená sponka "Položce chybí přiřazená práce".

Po kliknutí na červenou sponku, se zobrazí formulář Přiřadit materiál k práci.

Přes modrý text +Přiřadit práci se přidá řádek, ve kterém vyberete práci a přiřazené množství. Na obrázku je 1ks materiálu, takže se musí přiřadit 1ks k práci. Může se stát, že materiálu bude více kusů, např. 4ks -> potom se musí k práci přiřadit všechny 4ks, aby červená sponka přestala svítit a změnila se na zelenou. Také je možno přiřadit jeden materiál o více kusech více pracem (10ks materiálu se rozdělí mezi dva druhy práce po 5ks).

Po přiřazení materiálu k práci zůstane svítit červená sponka -> aby se zobrazila zelená sponka, je potřeba provést obnovení okna, případně kliknout na modré tlačítko Detail v zakázce. Okno nemusíte obnovovat, dokud nepřiřadíte všechny materiály k pracím.

Pokud má materiál správně přiřazenou práci, sponka se změní na zelenou a servisní zakázka půjde vyfakturovat.

Pokud se do servisní zakázky přidává práce s materiálem přes Akce -> Přidat opravu, případně přes VLM, tak jsou položky automaticky spárované s prací a svítí u nich zelená sponka.

Přiřazení materiálu k práci, je povinné pro všechny položky.