Zálohové faktury a způsoby vypořádání


Fakturace - +Přidat - Zálohová


Zálohová faktura vzniká v momentě objednávky, kdy na základě objednávky se vystaví zálohová faktura, která čeká na úhradu. Jedná se o výzvu k platbě, prostřednictvím které dodavatel požaduje od odběratele platbu předem.

Způsoby vypořádání zálohové faktury

Nejčastěji se setkáme se dvěma případy vypořádání zálohové faktury:

  1. V měsíci úhrady dojde k uskutečnění případu (prodej zboží, poskytnutí služby)
  2. V měsíci úhrady nedojde k uskutečnění případu (prodej zboží, poskytnutí služby)

 

1. v měsíci úhrady dojde k uskutečnění případu

Dojde-li v měsíci úhrady zálohy k prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je vystavenu konečná faktura (daňový doklad), na které je odečtena námi vystavená zálohová faktura.

Zvolíme vydanou fakturu, vybereme stejného obchodního partnera a vyplníme povinné položky. Ve spodní části "Odpočet zálohových faktur" vybereme námi vytvořenou založenou zálohovou fakturu. 

Na konečné faktuře je vidět odečtená zálohová faktura a fakturu můžeme vypořádat standardním způsobem přes tlačítko Akce

2. v měsíci úhrady nedojde k uskutečnění případu

V druhém případě je potřeba vystavit tzv. daňový doklad k platbě (vypořádání). Přes tlačítko Akce na vybrané/požadované zálohové faktuře a zvolíme Vypořádat

Daňový doklad je potřeba vystavit s DUZP podle data přijaté platby od zákazníka.

Odečtení daňového dokladu platbě na konečné faktuře

Konečná faktura (daňový doklad se vystavuje v momentě uskutečnění případu (odeslání zboží, poskytnutí služby), na tomto dokladu se pak následně odečítají zaplacené zálohy a daňové doklady k platbě (vypořádání).

Pro tento příklad vytvoříme fakturu k zápůjčce, na které si ukážeme odečtení daňového dokladu k platbě. Kliknutím na tlačítko "Vyfakturovat". Vytvoříme fakturu k zápůjčce, na které si ukážeme odečtení daňového dokladu k platbě. Kliknutím na tlačítko "Vyfakturovat" zvolíme možnost "Vytvořit fakturu Klient 1". 

V části odpočet zálohových faktur máme přiřazenou zálohu. 

Pokud si rozklikneme přiřazenou zálohovou fakturu, tak vidíme, že již byla uhrazena, vypořádána a odečtena

Doklady musí vznikat primárně v Autixu a z Autixu poté musí být přenášeny do účetnictví. Vypořádání k záloze nemůže být vystaveno pouze v účetnictví.